Giới thiệu

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Viện Nghiên cứu phát triển; đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

  • Tên gọi: Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế; – Tên tiếng Anh: Hue Innovation Hub;
  • Tên viết tắt: HiHub;
  • Trụ sở đặt tại: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền để thực hiện các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; thực hiện ký kết, hợp tác, triển khai các hoạt động về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với các tổ chức trong nước và quốc tế. Trung tâm được tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ươm tạo và các dịch vụ có thu phù hợp với nhiệm vụ, năng lực của Trung tâm; thực hiện đăng ký hoạt động tư vấn, đào tạo, dịch vụ với các cơ quan chức năng của tỉnh theo quy định của pháp luật.